PT și DDE - Proiect Tehnic și Detalii de Execuție

 •        

      Documentatia trebuie structurata pe specialitati, respectiv: : rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii gaze, instalatii electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV,cablu, sonerie, alarma, aer conditionat).

  Planurile pe sectiuni, fatade se întocmesc la scara 1:50, urmînd redactarea detaliile de executie la scara mare: 1:25, 1:20, 1:10 etc., fiecare zona, în vederea unei executii corecte.

        Toate detaliile trebuie sa raspunda solicitarilor de izolare hidrofuga, termica si fonica, impuse de legile vigoare.

  Intocmire Proiect Tehnic (P.T.)

  PT-ul si DDE – Proiect Tehnic si Detalii de Executie compus din:

  1. Arhitectura

        1.plan de încadrare în zona

        2.plan de situatie cu indicarea acceselor si a arterelor pietonale/carosabile

        3.planurile tuturor nivelurilor sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor

        4.plan învelitoare sc. 1:50

        5.toate cele 4 fatade sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor

        6.sectiuni caracteristice sc 1:50

        7.sectiuni de detaliu pentru rezolvarea problemelor/neclaritatilor sc. 1:10

        8.detalii de exectutie (închideri, pardoseli, parapeti, hidro si termoizolatii) sc. 1:5

        9.memorii explicative

        10.planuri de mobilare sc. 1:50

  2. Structura

        1.plan armare, cofrare, pentru fiecare nivel sc. 1:50

        2.detalii de executie pentru stîlpi, grinzi, placi, prinderi, console sc. 1:5

        3.plan structura sarpanta sc. 1:50

        4.detalii de executie sarpanta sc. 1:5

        5.sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50

        6.memorii explicative

        7.note de calcul pentru dimensionarea structurii

  3. Instalatii

        1.plan instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii electrice pentru fiecare nivel sc. 1:50

        2.sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50

        3.memorii explicative

        4.planuri racorduri la aductiunea de apa, canalizare, electrica sc. 1:50

        5.planuri pentru realizarea sistemului de încalzire/climatizare sc. 1:50

        6.note de calcul pentru instalatii electrice, sanitare, termice